בנייני האומה | כ"א שבט תש"פ 16.02.2020 | 19:15
שניות
דקות
שעות
ימים
התוועדות גשמי ברכה ה'תש"פ
בבנייני האומה

התוועדות הארצית השנתית לכבוד כ"ב שבט -
יום הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא שניאורסאהן ע"ה
לא תתאפשר כניסת עגלות ותינוקות