הקתדרה העממית נתניה | כ"ה שבט תש"פ 20.02.2020 | 20:00
שניות
דקות
שעות
ימים
חכמין בחמישי
בהקתדרה העממית נתניה

מהרי האנדים להרי השומרון מסע מרתק בין תרבויות דרך התנ"ך גמליאל שילה )קּבְ רֵ רָ ה( בהרצאה מיוחדת על סיפורם המופלא של קבוצת אִ ינְ ּדִ יָ אנִ ים-נוצרים שהתגיירו ועלו לארץ מהרי האַ נְ ּדִ ים שבּפֶ ּרו להרי השֹומְ רֹון של הארץ המובטחת.

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו