כפר חב"ד | כ"ג שבט תש"פ 18.02.2020 | 19:00
שניות
דקות
שעות
ימים
צועדות בעקבות הרועה
בכפר חב"ד

ערב הוקרה והצדעה

לשלוחות הרבי בגני חב"ד

שע"י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש