שיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"השיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20
שיתקיימו אי"ה
הרשמה לאירועי
י' בניסן
יום הכניסה לארץ ישראל


שיתקיימו אי"ה
ביום חמישי
ח' בניסן תש"ף 2.4.20

ביום חמישי ח' בניסן תש"ף 2.4.20

משתתפים נכבדים שלום,
עקב ההוראות וההנחיות הרשמיות לאור מחלת הקורונה,
ובעקבות הטלת הסגר על יריחו וסגירת אתר מעברות הירדן
לצערנו אנחנו נאלצים לבטל את

יום הסיורים והאירוע השנתי לציון יום הכניסה לארץ (י' בניסן).
בברכת: עוד נשוב ונטייל ברחבי ישראל
צוות י' בניסן


משתתפים נכבדים שלום,
עקב ההוראות וההנחיות הרשמיות לאור מחלת הקורונה,
ובעקבות הטלת הסגר על יריחו וסגירת אתר מעברות הירדן
לצערנו אנחנו נאלצים לבטל את יום הסיורים

והאירוע השנתי לציון יום הכניסה לארץ (י' בניסן).
בברכת: עוד נשוב ונטייל ברחבי ישראל
צוות י' בניסן

צור קשר

שלחו