הר הבית | כ"ז אלול תש"פ 16.09.2020 | 18:00
שניות
דקות
שעות
ימים
ההכשרה של כפות המנעול
בהר הבית


ההכשרה של כפות המנעול מיועדת לעולי הר הבית ומטרתהּ להעמיק את ההיכרות האישית עם הר הבית בידע היסטורי, יהודי, תרבותי. לקדם את עולי הר הבית ולהפוך אותם ממבקרים למארחים. מארחים המביאים עימם את חבריהם, ילדיהם, בני משפחותיהם וסביבתם הקרובה לסיור מעמיק בהר הבית.
תוכן ההכשרה יכלול את נושאי הבסיס הקשורים בהר הבית
בעבר, בהווה ובעתיד.


בין הנושאים: ירושלים המקראית, הר הבית של ימי הבית השני, תחומי הקדושה בהר הבית, הארכאולוגיה
של הר הבית, הר הבית בשירת אצ"ג, עבודת המקדש, התקופות המוסלמית והנוצרית, הוגי הציונות הכותבים על הר הבית, משפחת המלוכה הירדנית ועוד.

ההרצאות יועברו בליווי מצגת על ידי טובי המרצים האמונים על הכשרת מדריכים בירושלים.
ההכשרה תכלול 4 מפגשי זוּם Zoom, ובכל מפגש שתי הרצאות.

ההכשרה תתקיים בימי רביעי בערב בשעות: 18:00 21:30
תאריכים: כ' אלול (9/9) - י"ב תשרי(30/9)

צור קשר

שלחו