השנה יותר מתמיד אנחנו זקוקים לשותפות שלכם על מנת להמשיך
עם הכפרות שלכם עושים יהדות:

פעילות להפצת תורה, שיעורי תורה,

שיעורים ותכניות לנוער,
פעילות לקירוב רחוקים.
מרכזי ליווי ויעוץ למשפחה.

עזרה למשפחות נזקקות
בית מדרש גבוה לרבנים
רשת כוללים - לוד,רעננה,ירושלים,חריש וניצן.
הכשרות רבנים ורבניות
פעילות עם קליטה ועליה
ולפעילויות של קירוב ליהדות ברחבי הארץלזכרו של מו"ר הראשל"צ הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל