מתמנים על הפסחים
קיום מצוות קרבן הפסח, מתחיל במנוי. שהרי "אין שוחטין את הפסח, אלא למנוייו. שנאמר בתורה 'תכוסו על השה'. מלמד שמתמנים עליו כשהוא חי. ואלו המתמנין, הן הנקראין בני חבורה". (רמב"ם, הלכות קרבן פסח).

גדולי הרבנים משתדלים
גדולי הרבנים בכל הדורות משתדלים היו להקריב מחדש בימיהם, בפרט את קרבן הפסח. כך פנה הרב עקיבא אייגר בבקשה להקרבה על ידי חתנו החתם סופר אל השלטון העותמני שסירב ליהודים אפילו להיכנס להר הבית, כפי שמספר החת"ס. (יו"ד רל"ו). כאשר הוחלף השלטון שוב ניסו גדולי הרבנים, אצל השלטון הבריטי. ושוב סורבו.

אנשי מעשה מתמנים
ותמיד היו אנשי מעשה בירושלים שוחרי הקודש והמקדש שקיימו את הפסוק "משכו וקחו לכם צאן". גם בתקופות הללו שהשלטונות הזרים מנעו את הקרבת הפסח, לא פסקו הכיסופים למצווה היקרה הזו, ונמצא לה ביטוי כלפי שמים לרצון לכיסופים ולקריאת הכיוון. ומזה למעלה מעשור שגדולי הרבנים קראו להימנות על הפסחים, מהלך שהולך ופושט בקרב הציבור.

לפתיחת חבורה חדשה משלך, חייגו למספר 0534102472. או פנו במייל mikdash100@gmail.com

*במידה וחלילה גם השנה השלטונות לא יאפשרו את הקרבת הפסח, דמי המינויים ישומשו לפעילות לחיזוק תורת המקדש הלכה למעשה.


אירועים נוספים
כל האירועים
כללי
הופעות
סיורים
מסיבות
אמנות
כנסים
ספורט
סטנדאפ
התרמות וגיוס המונים
אירוע לפי יום ושעה
הציגו עוד אירועים
x
2018
2019
2020
2021
2022
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

צור קשר

שלחו