Tamar Kinneret | י"ח תשרי תשפ"ב 24.09.2021 | 10:30
שניות
דקות
שעות
ימים
סיור גדיד מג'הול
יציאה ליד חנות תמר כנרת

בואו לראות גדיד לטעום תמרים מהעץ ולקבל הסבר על גידול התמרים

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו