מועדון קריאה

עם יהודית בר ישע גרשוביץ


והשנה- סדנת כתיבה ייחודית, מהמחשבות אל הדף