בית פורום קפה שפירא | ח' חשון תשפ"ב 14.10.2021 | שעת התחלה 19:00
שניות
דקות
שעות
ימים
החוג המשפטי
מערכת במשבר

בבית פורום קפה שפירא, רמת-גן, רח' היצירה 28

כיצד גרמו האקטיביזם המשפטי ושלטון המשפטנים שהתעלמו יותר ויותר מלשון החוק לכוון הפרשנות המשפטית הסובייקטיבית ותלוית האג׳נדה לערעור הודאות המשפטית וכרסום זוחל גובר והולך בשלטון החוק בסיוע אקטיביסטים פוליטיים המתחזים לאנשי תקשורת ותוך רדיפה מגמתית של מנהיג הימין ותרמו לאיבוד אמון הציבור בגופים האמורים להגן עליהם ועל הדמוקרטיה עצמה.


שבעה מפגשים שבהם נראה את ההשפעה ההרסנית הזו במישורים שונים: בדיני משפחה, הפרקליטות, בתי המשפט, משפט נתניהו, הדין הפלילי ודיני ראיות, תביעות דיבה ועולם התקשורת
עו"ד מורן סמון

קישור לסרטון
עו"ד כרנת בראשי

קישור לסרטון
השופט לשעבר הרן פיינשטיין

קישור לסרטון
עו"ד מיכאל דבורין

קישור לסרטון
עו"ד דוד פורר

קישור לסרטון
ד"ר רפאל ביטון

קישור לסרטון
אלי ציפורי

קישור לסרטון
נ"צמ (מיל.)אבי וייס

קישור לסרטון
שלי ולך

קישור לסרטון

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו