בית אורי היצירה 28 קומה ב' רמת גן | ז' אייר תשפ"ב 08.05.2022 | שעת התחלה 19:00
שניות
דקות
שעות
ימים
ציונות - מחזירים את השפיות לשיח החירשים
ואיך הגענו למצב הזה?
ששה מפגשים עם פרופ' אהוד מנור

בבית אורי היצירה 28 קומה ב' רמת גן

למפגש היכרות חינם - הירשמו


אז למה לנו פוליטיקה עכשיו?
סדרת הרצאות על הפוליטיקה בישראל: עבר- הווה -עתיד


יהודים, כביטוי למעמדם השולי בחברות ימי הביניים, לא היו מעורבים כמעט בפוליטיקה. מבחינה
זו הם לא היו שונים מרוב הציבור בקרב עמים אחרים, עם ההבדל החשוב שהיהודים תפסו עצמם
ונתפסו על ידי אחרים כ'לא שייכים'. לימים יגדירו היסטוריונים והוגי דעות את העם היהודי כ'עם
הספר', במובן הקונקרטי: ביתו של היהודי הוא הספר, המלה, הרעיון וההפשטה.
המהפכה הצרפתית ובעיקר הרעיונות למודרניזציה ולאמנציפציה שהניעו אותה, שינ ו מצב זה
מיסודו. החל מהמאה ה- 19 נפתח פרק חדש בתולדות היחידים, העמים והאנושות כולה. כוכב
הצפון הפסיק להיות תיאולוגיה או תיאודיציה כזו או אחרת, אלא 'שחרור האדם מכבליו', רעיון
מופשט שמבחנו היה ועודנו מבחן המציאות, ומבחן המציאות הוא נייר הלקמוס באמצעותו ניתן
להבחין בין פרוייקטים שונים של 'שחרור האדם' .
הציונות היתה אחד הפרוייקטים האל ה והמוצלח מכולם, כפי שמלמדות שתי תופעות מנוגדות:
המובנות מאליה המאפיינת את אוהדיה, והשנאה התהומית אליה המאפיינת את אויביה, יהודים
ול א-יהודים גם יחד . הציונות התמודדה לא 'רק' עם אתגרי המציאות, אלא עם פרוייקטי ם
מודרניסטים ואנט י-מודרניסטים אחרים, ביניהם קומוניזם, ליברליזם, ניהיליזם ופנדמנטליזם .
הצלחת הציונות היתה פועל יוצא של מימוש גישה שההיסטוריון יוסף גורני כינה 'פשרה מקדמת'
או אבות הציונות כינו 'קונסטרוקטיביז ם', גישה שבאה לידי ביטוי בסיסמאות כמו 'לבנות ולהיבנות'
או 'עוד דונם ועוד עז'. מדינת ישראל שקמה בזכות הגישה הזו, ירשה מהציונות גם את הפרגמטיזם
הבריא הזה, אך כמו במקומות רבים אחרים בעולם החופשי והמצליח כלכלית )'המערב' על כל
שלוחותיו(, ההצלחה הזו הולידה מתוכה כוחות שמסיבות שונות החלו להתרחק ממנו.
התוצאה היא שעל האתגרים והמשברים האובייקטיביים עמם מתמודדת החברה הישראלית, נוספו
בשנים האחרונות אתגרים סובייקטיביים הנשענים על פרשנויות פוס ט-מודרניות של המציאות ושל
הכלים האמורים להגדיר את אתגריה. לנגד עינינו מתפתחת אירוניה היסטורית מרתקת: דווקא על
יסוד חזרתו של העם היהודי לטריטוריה ולאחריות פרגמטית הנדרשת ממנה, אפשרה התעוררותה
מחדש של תלישות א-פוליטית וגם אנטי-פוליטית, המקדשת – כמו בימי הביניים – את הגחמה
הפרשנית על פני ביקורת ראויה לשמה; את הסיסמא הפשטנית על פני דיון אחראי; את הפראזיולוגיה והדקלמציה על פני הפוליטיקה .


צור קשר

שלחו