רמות שפירא, בית מאיר, ישראל | כ"ח שבט תשע"ט 03.02.2019 | שעת התחלה 09:00
שניות
דקות
שעות
ימים

יומיים יחודיים ומעצימים לזוגות עם אילן והילה יפרח
נתינת כלים לעבודה זוגית ולהעצמת המרחב הזוגי הבטוח

מה בתוכנית