מקוואות הר חברון
טבילת גברים - תש"פ
אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל,
לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים,
שנאמר (יחזקאל לו): וזרקתי כה עליכם מים טהורים וטהרתם.
ואומר (ירמיה יז): מקוה ישראל ה';

מה מקוה מטהר את הטמאים,
אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.

צור קשר

שלחו