בית אורי, היצירה 28 קומה ב' ר"ג | ח' תמוז תשפ"ב 07.07.2022 | שעת התחלה 19:00
שניות
דקות
שעות
ימים
ד"ר יהודה שלם השקת ספרו
עוז לתמורה
בבית אורי, היצירה 28 קומה ב' ר"ג

השקת הספר עוז לתמורה עם המחבר

הספר ימכר באירוע

הספר בוחן את חלקו של עמוס עוז בשינוי התפיסה שחל בחברה הישראלית, בייחס לאש"ף ומדינה פלשתינאית, בין השנים 1993-1967. משאט-נפש למתן הכשר.
"סיפרו של ד"ר יהודה שלם הוא מחקר חלוצי בישראל על עוז הפוליטי. דמותו של עמוס עוז כמשפיען פוליטי היא תמצית התופעה של השתלטות המפלגה על האמנות. הספר מרחיב מאוד את הבנת ההיסטוריה הפוליטית של המדינה באמצעות חשיפת הסימביוזה של עוז עם שמעון פרס". (אמנון לורד)צור קשר

שלחו