בית היינריך היינה | ט"ו חשון תשפ"ג 09.11.2022 | פתיחת שערים 18:30 | שעת התחלה 19:00
שניות
דקות
שעות
ימים
קונצרט חגיגי - מסע מוסיקלי חוויתי
מרכז קהילתי בית היינריך היינה, רח' הקונגרס 43 א.
ק. חיים, חיפה

גימלאידה 2022 - קונצרט חגיגי - מסע מוסיקלי חוויתיבהשתתפות: נמרוד גרינבויים, זמר | ערן רבינוביץ, פסנתר | בלה שטיינבוק, פסנתריום רביעי, ט"ו בחשון תשפ"ג | 9/11/2022 בשעה 19:00במרכז קהילתי בית היינה, רח' הקונגרס 43 א,

ק. חיים, חיפהלרכישת כרטיס יש לפנות לגב' אירנה כץ בטלפון 054-6240007

כמו כן ניתן לרכוש כרטיסים במזומן/אשראי בבית היינה,

טלפון 04-8413735

מייל: Bethaine@haifa.muni.ilנשמח לראותכם