אגרת חופש המידע
מועצה אזורית הר חברון
מחירון אגרות 2019

אגרת בקשה לשנת 2017 (תקנה 1): 20 ₪

אגרת טיפול (תקנה 2) החל מהשעה הרביעית: 30 ₪

אגרת הפקה (תקנה 3 א): לדיסק מחשב: 2.5 ₪

סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4): 149

צור קשר

שלחו