David Citadel Hotel, King David, Jerusalem, Israel | ט"ו אדר א' תשע"ט 20.02.2019 | פתיחת שערים 08:30 | שעת התחלה 08:30
שניות
דקות
שעות
ימים
פורום כלכלי ישראלי-פלסטיני

המיזם הפיננסי
לפיתוח כלכלי אזורי


יום 1 מתוך 2


לרישום ליום 2 מתוך 2 לחצו כאן

יהודה ושומרון הוא אזור עתיר הזדמנויות, בעל פוטנציאל לחדשנות כלכלית שטרם נוצל. לשכת המסחר והתעשיה יהודה ושומרון (ע"ר) משיק מיזם לעידוד צמיחה כלכלית שתגייס ותקדם את כלל האוכלוסיות במרחב. אנחנו מזמינים את המגזר העסקי הרב לאומי ליטול חלק.

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו