סטודיו למשחק ניסן נתיב | ז' תמוז תשפ"ג 26.06.2023 | פתיחת שערים 19:00 | שעת התחלה 20:30
שניות
דקות
שעות
ימים
NEKOUDA TOVA
בסטודיו למשחק ניסן נתיב

🔊🔊🔊‼️‼️🥳🥳🥳🥳🥳

Après le succès de la comédie musicale

"Laissons entrer le Soleil"☀️,

la Masterclass dirigée par Hanna Partouche et Avigail Marciano,

Théâtre💃 et Chant🎤,

en collaboration avec le Minhal Kehilati Ginot Hair,

vous propose de vous plonger dans l'univers des rues de Jérusalem avec la comédie musicale

💫 "Nekouda Tova" 💫

Un spectacle riche en émotions où on découvrira les rebondissements de l'alya✈️ vécue par plusieurs femmes venues de plusieurs horizons🤫, toutes réunies à Jérusalem 🤩🤩🤩

צור קשר

שלחו