בנייני האומה | כ' תמוז תשפ"ג 09.07.2023 | פתיחת שערים 08:30 | שעת התחלה 09:00
שניות
דקות
שעות
ימים