"קרנה תרום" - עצרת זכרון לרבנית חנה
באולם אירועים בית זלטה - כפר חב"ד ב'

עצרת זכ
רון לרבנית חנה
אולם אירועים בית זלטה - כפר חב"ד ב' | ה' תשרי תשפ"ד 20.09.2023 | פתיחת שערים 20:00 | שעת התחלה 20:00
שניות
דקות
שעות
ימים

צור קשר

שלחו