חוות אביה | כ' תשרי תשפ"ד 05.10.2023 | פתיחת שערים 17:30 | שעת התחלה 18:30
שניות
דקות
שעות
ימים
הושענא רבה בחוות אביה
בחוות אביה


הופעת שקיעה מעומקא דליבא

ולימוד הושענא רבה

צור קשר

שלחו