מתנ"ס קרני שומרון | כ' שבט תשפ"ד 30.01.2024 | פתיחת שערים 10:00 | שעת התחלה 10:00
שניות
דקות
שעות
ימים
היא מהות פילאטיס
במתנ"ס קרני שומרון

פילאטיס עם שרה עצמון

ובנוסף א. בוקר קלהכ' שבט 30.1

שלישי 10:00 ב"אוהל"