h
מגבירים חוויות ויוצאים איתנו
למימדיון
ב21.8

לל
לסופרלנד ו

לסופרל
הכרטיס כולל הסעה וכניסה למימדיון
יציאה בשעה 8:30 מבית הנוער

*ללא אישור הורים חתום לא ניתן לצאת


*חזרה משוערת לישוב בשעה 17:00


*ניתן לבטל עד יומיים לפני היציאה ב19.8 בשעה 12:00
על מנת לבטל את הכרטיס יש לשלוח למייל: michal@shaarey-tikva.muni.il
ולציין את שם הילד ושלוש ספרות בגב כרטיס האשראי -CWצור קשר

שלחו