Background image created by Kues1 - Freepik.com
מאחורי הקלעים בתקשורת
סדרת מפגשים עם אריאל כהנא

מדיניות ביטולים:
בביטול כרטיס בודד יוחזר 50% מהמחיר (5 ש"ח)

ביטול 'עסקת חבילה':
במידה ולא נוצלה החבילה כולה ניתן יהיה לקבל החזר על מפגשים שלא מומשו בניכוי 50% ממחיר הכרטיסים.


חבילה כוללת 3 מפגשים ב20 ש"ח.
במידה והחסרתם 1 מפגש לא יהיה החזר
במידה והחסרתם 2 מפגשים יוחזר 5 ש"ח.
במידה ולא ממשתם כלל את החבילה - יוחזר 10 ש"ח

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו