רוצים ללמוד מקצוע אבל לא יודעים מה לבחור? הכנס הזה בשבילכם!
כל ההכשרות המקצועיות במקום אחד
לקראת פתיחת הלימודים לאחר החגים

הכנסים לתושבי ירושלים בלבד

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון


קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון
 


קישור לסרטון
 

קישור לסרטון


קישור לסרטון
 

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

מה ביריד