תיאטרון ירושלים הנרי קראון | כ' תשרי תש"פ 19.10.2019 | 20:30
שניות
דקות
שעות
ימים
שרים בידידות
מצדיעים לילדים עם צרכים מיוחדים
Celebrating children with special needs
-

מעגל הידידות מחבר נוער מתנדב עם ילדים ונוער
עם צרכים מיוחדים לשעות שבועיות של ידידות, פעילות ושילוב בקהילה.
כך, מחליפים בדידות בידידות.

כל ההכנסות מהאירוע יוקדשו לפעילות מעגל הידידות.

-
SPONSORSHIPS AVAILABLE
Friendship Circle pairs teenage volunteers with youth with special needs for cameraderie,
community activivty, and inclusion.
Ticket proceeds go towards continueing and expanding our programs which provide these children the friendship and support they deserve


תוכניה

צור קשר

שלחו