כסף הכפרות שלכם יגיע ל:

פעילות להפצת תורה, שיעורי תורה, שיעורים ותכניות לנוער, פעילות לקירוב רחוקים. מרכזי ליווי ויעוץ למשפחה.

עזרה למשפחות נזקקות
בית מדרש גבוה לרבנים
רשת כוללים - לוד,רעננה,ירושלים,חריש וניצן.
הכשרות רבנים ורבניות
פעילות עם קליטה ועליה
ולפעילויות של קירוב ליהדות ברחבי הארץ
השנה יותר מתמיד


לזכרו מורנו ורבנו הראשל"צ הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל