מוסף מיוחד מבית
סיפור ההטיה בתקשורת העברית מאז ימי ארץ ישראל הקטנה ועד בחירות 2019.
האם "המאפיה השמאלנית" הוחלפה ב"מאפיה ימנית"?


סיפור ההטיה
בתקשורת העברית
מאז ימי ארץ

ישראל הקטנה
ועד בחירות 2019.

האם "המאפיה השמאלנית" הוחלפה ב"מאפיה ימנית"?


החוג לתקשורת
המוסף המיוחד של חגי סגל, עורך מקור ראשון


עיצוב: אלישע נדב
עריכה: אורלי גולדקלנג
עריכה לשונית: אברהם שפירא