בנייני האומה, ירושלים | כ"ו כסלו תשע"ח 14.12.2017 | 11:30
שניות
דקות
שעות
ימים
יוצרים בטיחות
סימולטורים
מופע אוצר הזה"ב
רכב מתהפך
מיני קרטינג
בובות ענק
הצגה כל שעה עגולה
לוקחים
אחריות אישית
שומרים
על החיים בדרך
פארק הזה"ב
בירושלים 2017

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו