מלון 7 הקשתות ירושלים | כ"ד כסלו תשע"ח 12.12.2017 | 19:00
שניות
דקות
שעות
ימים
הדלקת נר ראשון
לכל המשפחה בפסגת הר הזיתים,
הגב' בת גלים שעאר ביני לנדאו ועוד

צור קשר

שלחו