Livnot U'Lehibanot | כ"ו כסלו תש"פ 24.12.2019 | 17:00
שניות
דקות
שעות
ימים
סיור חנוכיות בנסתרות
בלבנות ולהבנות - Livnot U'Lehibanot

סיור חנוכיות ב"נסתרות" מערכת מנהרות תת קרקעיות המובילות ל"בית הקהל" - שכונה יהודית מהמאה ה 16. הדלקת נרות, שירה, ניגון וסופגניות.

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו