ירושלים, מלון שבע הקשתות | י"ז שבט תשע"ח 02.02.2018 | 12:00
שניות
דקות
שעות
ימים
שבת איגוד רבני קהילות וינפש עם הרב שמואל
והרבנית טובה אליהו

ההשתתפות בשבת מותנת במספר משתתפים

מה בתוכנית