אירועים
לוח אירועים
אירועים
לוח אירועים
X
מצאנו אירועים בשבילכם....
 • כל הלוחות
 • כל הלוחות
 • רכזי נוער
 • מזכירים
 • רכזות קהילה
 • ספרניות
 • מזכירות יישובים
 • יו"רים
 • אזרחים ותיקים
 • תרבות
 • כללי
 • ספורט
 • צעירים
 • עסקים קטנים
 • אוכלוסיות מיוחדות
זכרון ארגוני
אירועים קרובים
x

זכרון ארגוני

 • התנהלות הועד המקומי

  זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומי

  • גיוס קליטה ועבודת מנהל ישוב

   זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומיגיוס קליטה ועבודת מנהל ישוב

   מסמך
   הורדה
   מסמך
   תדריך תקציב הועד המקומי
   מקורות התקציב, ניהול ובקרה
   הורדה
   מסמך
   תדריך מנהל יישוב
   תדריך זה מוגש כהמלצה לתוכנית סדורה ושיטתית שמטרתה לסייע בקליטה ועבודה נכונה של בעל תפקיד ניהולי ביישובכם
   הורדה
   מסמך
   תדריך העסקת עובדים בועד מקומי
   חידוד הידוע עפ"י החוק, הנקודות הרגישות וההשלכות על היציבות הכלכלית של היישוב
   הורדה
   מסמך
   תדריך ניהול אירוע קהילתי
   מטרת התדריך להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה ובטוחה של אירוע קהילתי
   הורדה
  • נהלים

   זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומינהלים

   מסמך
   הורדה
   תמונה
   בדיקה
   תקציר נחממד
   הורדה
   מסמך
   טופס לוועדת התקשרויות
   טופס שימושי ממחלקת רכש
   הורדה
   מסמך
   דוגמא לפנייה לקבלת מחיר
   טופס דוגמא שימושי מטעם מחלקת רכש
   הורדה
   מסמך
   דוגמא לפרוטוקול ועדת רכש
   מישיבה 22.10.18
   הורדה
   מסמך
   תדריך תקציב הועד המקומי
   מקורות התקציב, ניהול ובקרה
   הורדה
   מסמך
   תדריך רכש והתקשרויות בוועד המקומי
   במסגרת סמכויותיו מתקשר הוועד המקומי עם ספקים שונים. השימוש בכספי ציבור מחייב מנהל תקין
   הורדה
   מסמך
   תדריך ניהול אירוע קהילתי
   מטרת התדריך להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה ובטוחה של אירוע קהילתי
   הורדה
   מסמך
   נוהל תב"ר ביטחון לישובים
   לכבוד יו"ר הועד מטעם אגף הביטחון ושירותי חירום
   הורדה
   מסמך
   קריטריונים לסיוע באחזקת מקלטים בישובים
   מטעם אגף הביטחון
   הורדה
   מסמך
   מצלמות אבטחה במרכזי מיחזור
   נוהל לוועדי היישובים מטעם אגף תפעול
   הורדה
   מסמך
   נוהל התנעת פרויקט הנדסי בתחום בינוי ותשתיות
   נוהל מחייב מטעם אגף הנדסה לכל גוף כל המעוניין לבצע/לתכנן פרויקט הנדסי
   הורדה
   מסמך
   נוהל עבודה מול הועדה המקומית לתכנון ובניה
   נוהל עבודה מול הועדה המקומית מטעם אגף הנדסה הבא להקל ולייעל את ההתקשרות
   הורדה
   מסמך
   טפסים להתקשרויות
   פנייה לקבלת הצעת מחיר, מפרט טכני, כתב כמויות והצעת מחיר
   הורדה
  • העשרה

   זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומיהעשרה

   תמונה
   בדיקה
   תקציר נחממד
   הורדה
   מסמך
   אינפוגרפיקה- הרצאה של פיטר מלץ
   מצגת מתוך השתלמות אינפוגרפיקה למנהלי יישובים
   הורדה
   מצגת
   אינפוגרפיקה- פורמטים לעיצוב פרסומים
   פורמטים ודוגמאות פשוטות לעיצוב פרסומים לתושבים (PowerPoint)
   הורדה
   מסמך
   אינפוגרפיקה- חוקים גרפיים ואתרי DIY
   דף לתושב? עלון? הנה מספר חוקים לכתיבה גרפית ואתרים לעשה זאת בעצמך
   הורדה
   מסמך
   הכשרה לוועדים- מיומנויות ניהול בוועד מקומי
   מצגת מהסדנה של ליאור ברונר עבור ועדים מקומיים
   הורדה
   מסמך
   עבודת צוות
   מירית ווקס- מצגת מתוך קורס דירקטורים על היבטים מרכזיים וחשובים בעבודת צוות
   הורדה
   מסמך
   דוגמה לתהליך אסטרטגי - גן יאשיה
   תכנית אסטרטגית מסודרת- "צעד קדימה"
   הורדה
   מסמך
   שיתוף ושותפויות
   שיתוף ושותפות בין הוועד המקומי לקהילה- כיצד?
   הורדה
   מסמך
   השפעה עם תוצאות
   קרן ראוך- כיצד ליצור השפעה עם תוצאות כוועד מקומי?
   הורדה
   מסמך
   אפקטיביות אישית וניהול זמן
   כלים לניהול אפקטיבי
   הורדה
   מסמך
   מיומנויות גישור
   עו"ד יעל פוקס לוי- מגשרת. מצגת לפורום מנהלי יישובים
   הורדה
   מסמך
   דיני מכרזים
   עו"ד מתן פריידין- וועדים מקומיים במועצה האזורית עמק חפר
   הורדה
  • אגודה חקלאית

   זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומיאגודה חקלאית

   מסמך
   בידקה
   בדיקה
   הורדה
   מסמך
   בדיקה
   הורדה
   תמונה
   בדיקה
   תקציר נחממד
   הורדה
   מסמך
   חוזה מאסטר בין אגודה וועד
   טיוטא כללית לעיון
   הורדה
  • ועדות ופעילים

   זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומיועדות ופעילים

   מסמך
   תדריך קליטה ושילוב תושבים ומשפחות חדשות
   קליטה נכונה של תושבים חדשים תגביר את תחושת השייכות והמעורבות בישוב
   הורדה
   מסמך
   תדריך נוער וחינוך בלתי פורמאלי
   "האני מאמין" של מחלקת הנוער במועצה. מטרתו לייצר שפה ותורת עבודה משותפת בין היישוב למועצה
   הורדה
   מסמך
   תדריך ועדת ביקורת
   בועד מקומי ועדת הביקורת הנה כלי ניהולי וגוף לביקורת פנימית. תדריך מטעם מבקר/ת המועצה
   הורדה
  • מדריך לחברי ועד מקומי

   זיכרון ארגוניהתנהלות הועד המקומימדריך לחברי ועד מקומי

   מצגת
   משאבי הישוב והועד המקומי
   תקציב ותכנית עבודה- משאבים מעבר לכסף. מצגת של מחלקת יישובי העמק.
   הורדה
   מצגת
   נוהל התקשרויות ורכש
   מצגת ממפגש עם סיגלית שדה (מנהלת מחלקת רכש)
   הורדה
   מצגת
   ארנונה ותקציב ועד מקומי
   מצגת ממפגש עם מנשה דוד (גזבר המועצה)
   הורדה
   מסמך
   תדריך תקציב הועד המקומי
   מקורות התקציב, ניהול ובקרה
   הורדה
   מסמך
   תדריך מנהל יישוב
   תדריך זה מוגש כהמלצה לתוכנית סדורה ושיטתית שמטרתה לסייע בקליטה ועבודה נכונה של בעל תפקיד ניהולי ביישובכם
   הורדה
   מסמך
   תדריך קליטה ושילוב תושבים ומשפחות חדשות
   קליטה נכונה של תושבים חדשים תגביר את תחושת השייכות והמעורבות בישוב
   הורדה
   מסמך
   תדריך נוער וחינוך בלתי פורמאלי
   "האני מאמין" של מחלקת הנוער במועצה. מטרתו לייצר שפה ותורת עבודה משותפת בין היישוב למועצה
   הורדה
   מסמך
   תדריך ניהול אירוע קהילתי
   מטרת התדריך להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה ובטוחה של אירוע קהילתי
   הורדה
   מסמך
   תדריך ועדת ביקורת בועד מקומי
   ועדת הביקורת הנה כלי ניהולי וגוף לביקורת פנימית. תדריך מטעם מבקר/ת המועצה
   הורדה
   מסמך
   תדריך סיום כהונת הוועד המקומי
   נכתב בהתייחס לסיום הקדנציה אך ניתן ורצוי להיעזר בו גם לתהליכי סיכום שנתיים/תקופתיים
   הורדה
   מסמך
   המדריך לחברי וועד מקומי
   כמו בכל ארגון מורכב, גם לניהול היישוב הכפרי נדרשים הבנה, ידע ומומחיות
   הורדה
 • קהילה

  זיכרון ארגוניקהילה

  • קליטת תושבים חדשים

   זיכרון ארגוניקהילהקליטת תושבים חדשים

   מסמך
   בדיקה
   מסמך לבדיקה של העלאת קובץ גדגכדכדגכדגכדכדכדכדכדכדכדגכדגכדכדכדכדכ
   הורדה
  • העשרה

   זיכרון ארגוניקהילההעשרה

   מסמך
   תדריך מנהיגות משתפת
   עבודה עם פעילים המתנדבים ביישוב. למה זה טוב? גיוס, ניהול ותחזוקת מתנדבים
   הורדה
   מסמך
   מהי קהילה?
   הגדרות, מימדי הקהילה, כוחותיה וחשיבותה
   הורדה
   מסמך
   הכרת הקהילה
   מיפוי קהילה, צרכים, תעדוף, ניתוח ועיבוד הנתונים
   הורדה
  • נוער

   זיכרון ארגוניקהילהנוער

   מסמך
   נוער וחינוך בלתי פורמאלי
   "האני מאמין" של מחלקת הנוער במועצה. מטרתו לייצר שפה ותורת עבודה משותפת בין היישוב למועצה
   הורדה
 • המועצה והועד המקומי

  זיכרון ארגוניהמועצה והועד המקומי

  • ככה זה עובד: חשוב שתדעו

   זיכרון ארגוניהמועצה והועד המקומיככה זה עובד: חשוב שתדעו

   מסמך
   מצגת אגף הנדסה למזכירי יישובים
   ממפגש בנושא חוק התכנון והבנייה
   הורדה
   מסמך
   הנבחר והשלטון הדו רובדי במועצה האזורית
   הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות- מפעם משרד הפנים 2018
   הורדה
   מסמך
   ועדה מקומית לתכנון ובנייה- מדריך לנבחרי ציבור
   על תכנון, מדיניות התכנון, עיקרי חוק התכנון והבנייה והכלים ליישומו ואכיפתו
   הורדה
   מסמך
   המדריך לחברי וועד מקומי
   כמו בכל ארגון מורכב, גם לניהול היישוב הכפרי נדרשים הבנה, ידע ומומחיות
   הורדה
   מסמך
   תדריך רכש והתקשרויות
   בוועד המקומי במסגרת סמכויותיו מתקשר הוועד המקומי עם ספקים שונים. השימוש בכספי ציבור מחייב מנהל תקין
   הורדה
   מסמך
   צו המועצות האזוריות - האצלת סמכויות לוועדים המקומיים
   טבלת חלוקת הסמכויות והפעילויות בין המועצה לוועדים המקומיים
   הורדה
   מסמך
   המועצה ויישוביה: ככה זה עובד
   דברים שחשוב שתדעו על התנהלות היישוב שלכם
   הורדה
  • העשרה

   זיכרון ארגוניהמועצה והועד המקומיהעשרה

   מסמך
   אתגרי המשילות בישוב הכפרי
   הכשרות לחברי ועד חדשים- מצגת מהרצאה של ד"ר אורית דגני דינסמן
   הורדה
   מסמך
   הישויות והמוסדות ביישוב הכפרי
   מיכאל עובדיה- הישויות ביישוב, סמכויות ואחריות, האגודה והוועד המקומי
   הורדה
   מסמך
   השלטון הדו-רובדי
   מועצה אזורית עמק חפר והשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל
   הורדה
 • דברים שכדאי לדעת

  זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעת

  • הידעת?

   זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעתהידעת?

   מסמך
   הידעת? הכר את עמק חפר
   כדאי לדעת
   הורדה
  • מרכז גישור

   זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעתמרכז גישור

   מסמך
   מרכז גישורים בעמק
   מרכז הגישור פועל לרווחת תושבי העמק תחת אגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה
   הורדה
  • צוות חירום יישובי

   זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעתצוות חירום יישובי

   מסמך
   ניהול יישוב בעת משבר- צוות צח"י
   מסמך מטעם המועצה עמק חפר
   הורדה
   מסמך
   צוות חירום וחוסן יישובי (צח"י)
   כל מה שרציתם לדעת על הקמה וניהול צוות חירום יישובי
   הורדה
  • מיחזור ושמירה על הסביבה

   זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעתמיחזור ושמירה על הסביבה

   מסמך
   הנחיות מיחזור בבית התושב
   כיצד שומרים על הסביבה בביתנו? הנחיות למיחזור והפרדה לפחים השונים בבית התושב
   הורדה
   מסמך
   הנחיות הפרדת פסולת במרכז המיחזור היישובי
   מה להשליף לפח הכחול, הסגור, לקרטונייה ולמיחזורית לבקבוקים?
   הורדה
   מסמך
   הודעה לדיירים חדשים בנושא הפרדת פסולת למיחזור
   לקראת עונת מעבר הדירות, הודעה ממחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה
   הורדה
   מסמך
   מיחזור ציוד חשמלי, אלקטרוני, נורות וסוללות
   פתרונות למיחזור פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות
   הורדה
  • מדריך שימוש

   זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעתמדריך שימוש

   מסמך
   מדריך שימוש
   מדריך לשימוש בלוח האירועים הדיגיטלי ובזיכרון האגוני
   הורדה
  • בחירות 2018

   זיכרון ארגונידברים שכדאי לדעתבחירות 2018

   מסמך
   תדריך סיום כהונת הוועד המקומי
   נכתב בהתייחס לסיום הקדנציה אך ניתן ורצוי להיעזר בו גם לתהליכי סיכום שנתיים/תקופתיים
   הורדה
   מסמך
   חוברת הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים
   בחירות 2018
   הורדה
   מסמך
   הנחיות ראשוניות למזכירויות היישובים לקראת בחירות
   הנחיות ראשוניות מטעם לשכת מנכ"ל לקראת הבחירות שיתקיימו ב30/10/18
   הורדה
   מסמך
   הנחיות לעובדי הרשות לקראת הבחירות
   הנחיות מטעם לשכת מנכ"ל לעובדי הרשות לקראת הבחירות ברשויות המקומיות
   הורדה
   מסמך
   הידעת? בחירות 2018
   בחירות בפתח: כל מה שכדאי לדעת על הדמוקרטיה במועצות האזוריות
   הורדה
 • מנהל תקין חקיקה וביקורת

  זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורת

  • וועדים

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתוועדים

  • מליאה

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתמליאה

 • ניהול הישוב

  זיכרון ארגוניניהול הישוב

 • מחלקת ישובי העמק

  זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמק

  • תדריכים מחלקת ישובי העמק

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקתדריכים מחלקת ישובי העמק

   מסמך
   המדריך לחברי וועד מקומי
   חוברת זו כוללת מידע הנדרש למילוי תפקידך. כמו בכל ארגון מורכב, גם לניהול היישוב הכפרי נדרשים הבנה, ידע ומומחיות. לפיכך, על מנת לבצע את תפקידך, נדרשת היכרות טובה עם הסביבה הארגונית בה פועל הוועד, החוקים, הסמכויות, התפקידים והאחריות החלים על חבר ועד וכו'.
   הורדה
   מסמך
   העסקת עובדים בוועד המקומי
   מטרת התדריך לחדד את הידוע עפ"י החוק בכל הנוגע להעסקת עובדים ולהדגיש את הנקודות הרגישות והשלכותיהן על היציבות הכלכלית והניהולית של היישוב.
   הורדה
   מסמך
   רכש והתקשרויות
   במסגרת סמכויותיו, מתקשר הוועד המקומי, מעת לעת, עם ספקים שונים לביצוע עבודות ו/או קבלת שירותים ו/ או רכישות טובין.
   הורדה
   מסמך
   תקציב
   התקציב משמש כלי עזר לתכנון, תיאום ושליטה על ביצוע פעילויות הוועד המקומי מתוך כוונה למקסם את סל השירותים הניתנים לתושבים. נבחרי ציבור האמונים על כספי ציבור מחוייבים בהתנהלות תקינה, אחראית ומבוקרת.
   הורדה
   מסמך
   קליטת משפחות חדשות
   קליטה נכונה של תושבים חדשים ושילובם בקהילה תגביר את תחושת השייכות והזהות שלהם לישוב ובכך, תגדיל את הסיכויים שיהיו תושבים מעורבים, שותפים ושבעי רצון.
   הורדה
   מסמך
   ניהול אירוע קהילתי
   כחלק מפיתוח חיי הקהילה בישוב, מתקיימים לאורך השנה אירועים קהילתיים המופקים בכוחות מקומיים של הישוב. מטרת התדריך להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה ובטוחה של האירוע.
   הורדה
   מסמך
   סיום כהונת הועד המקומי
   התדריך נכתב בהתייחס לסיום הקדנציה אך ניתן ורצוי להיעזר בו גם לתהליכי סיכום שנתיים / תקופתיים.
   הורדה
   מסמך
   מתנדבים בישוב
   קיומה של קהילה בישובים כפריים היא מטרה בפני עצמה ובהתאמה, המבנה הארגוני מושתת על בסיס התנדבותי ועל רצונם של חברי הקהילה לקחת חלק פעיל בהתנהלות הקהילה.
   הורדה
   מסמך
   נוער
   5 תדריך זה מביא את "האני מאמין" של מחלקת הנוער במועצה ומטרתו לייצר שפה משותפת ותורת עבודה שייסיעו במתן מערך חינוכי חזק ומתואם לבני הנוער בישוב ובמועצה.
   הורדה
   מסמך
   ועדת ביקורת
   הביקורת, בוועד מקומי כבכל ארגון, נועדה לתת ביטחון סביר כי הוועד מתקדם בהשגת מטרותיו ושומר על יעילות פעילותיו, על נכסיו ועל התחייבויותיו תוך ציות לחוק, שמירה על טוהר המידות והתנהלות על פי הוראות פנים ארגוניות. ועדת הביקורת אם כן, הנה כלי ניהולי וגוף לביקורת פנימית.
   הורדה
   מסמך
   מנהל הישוב
   הצמיחה הדמוגרפית והשינויים בהרכב האוכלוסייה בישובי המועצה משנה את המציאות החברתית בישובים ודורשת התוויה של מענה מקצועי ההולם את הצרכים המשתנים.
   הורדה
  • דיוור חודשי לועדים ולמליאה

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקדיוור חודשי לועדים ולמליאה

   מסמך
   03.03.2019
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
   מסמך
   31.01.2019
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
   מסמך
   27.12.2018
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
   מסמך
   13.12.2018
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה