• ינואר
 • פברואר
 • מרץ
 • אפריל
 • מאי
 • יוני
 • יולי
 • אוגוסט
 • ספטמבר
 • אוקטובר
 • נובמבר
 • דצמבר

אוקטוברתשרי - חשון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/1
יד טבת
2/1
טו טבת
3/1
טז טבת
4/1
יז טבת
5/1
יח טבת
6/1
יט טבת
7/1
כ טבת
8/1
כא טבת
9/1
כב טבת
10/1
כג טבת
11/1
כד טבת
12/1
כה טבת
13/1
כו טבת
14/1
כז טבת
15/1
כח טבת
16/1
כט טבת
17/1
א שבט
18/1
ב שבט
19/1
ג שבט
20/1
ד שבט
21/1
ה שבט
22/1
ו שבט
23/1
ז שבט
24/1
ח שבט
25/1
ט שבט
26/1
י שבט
27/1
יא שבט
28/1
יב שבט
29/1
יג שבט
30/1
יד שבט
31/1
טו שבט

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/2
טז שבט
2/2
יז שבט
3/2
יח שבט
4/2
יט שבט
5/2
כ שבט
6/2
כא שבט
7/2
כב שבט
8/2
כג שבט
9/2
כד שבט
10/2
כה שבט
11/2
כו שבט
12/2
כז שבט
13/2
כח שבט
14/2
כט שבט
15/2
ל שבט
16/2
א אדר
17/2
ב אדר
18/2
ג אדר
19/2
ד אדר
20/2
ה אדר
21/2
ו אדר
22/2
ז אדר
23/2
ח אדר
24/2
ט אדר
25/2
י אדר
26/2
יא אדר
27/2
יב אדר
28/2
יג אדר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/3
יד אדר
2/3
טו אדר
3/3
טז אדר
4/3
יז אדר
5/3
יח אדר
6/3
יט אדר
7/3
כ אדר
8/3
כא אדר
9/3
כב אדר
10/3
כג אדר
11/3
כד אדר
12/3
כה אדר
13/3
כו אדר
14/3
כז אדר
15/3
כח אדר
16/3
כט אדר
17/3
א ניסן
18/3
ב ניסן
19/3
ג ניסן
20/3
ד ניסן
21/3
ה ניסן
22/3
ו ניסן
23/3
ז ניסן
24/3
ח ניסן
25/3
ט ניסן
26/3
י ניסן
27/3
יא ניסן
28/3
יב ניסן
29/3
יג ניסן
30/3
יד ניסן
31/3
טו ניסן

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/4
טז ניסן
2/4
יז ניסן
3/4
יח ניסן
4/4
יט ניסן
5/4
כ ניסן
6/4
כא ניסן
7/4
כב ניסן
8/4
כג ניסן
9/4
כד ניסן
10/4
כה ניסן
11/4
כו ניסן
12/4
כז ניסן
13/4
כח ניסן
14/4
כט ניסן
15/4
ל ניסן
16/4
א אייר
17/4
ב אייר
18/4
ג אייר
19/4
ד אייר
20/4
ה אייר
21/4
ו אייר
22/4
ז אייר
23/4
ח אייר
24/4
ט אייר
25/4
י אייר
26/4
יא אייר
27/4
יב אייר
28/4
יג אייר
29/4
יד אייר
30/4
טו אייר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/5
טז אייר
2/5
יז אייר
3/5
יח אייר
4/5
יט אייר
5/5
כ אייר
6/5
כא אייר
7/5
כב אייר
8/5
כג אייר
9/5
כד אייר
10/5
כה אייר
11/5
כו אייר
12/5
כז אייר
13/5
כח אייר
14/5
כט אייר
15/5
א סיון
16/5
ב סיון
17/5
ג סיון
18/5
ד סיון
19/5
ה סיון
20/5
ו סיון
21/5
ז סיון
22/5
ח סיון
23/5
ט סיון
24/5
י סיון
25/5
יא סיון
26/5
יב סיון
27/5
יג סיון
28/5
יד סיון
29/5
טו סיון
30/5
טז סיון
31/5
יז סיון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/6
יח סיון
2/6
יט סיון
3/6
כ סיון
4/6
כא סיון
5/6
כב סיון
6/6
כג סיון
7/6
כד סיון
8/6
כה סיון
9/6
כו סיון
10/6
כז סיון
11/6
כח סיון
12/6
כט סיון
13/6
ל סיון
14/6
א תמוז
15/6
ב תמוז
16/6
ג תמוז
17/6
ד תמוז
18/6
ה תמוז
19/6
ו תמוז
20/6
ז תמוז
21/6
ח תמוז
22/6
ט תמוז
23/6
י תמוז
24/6
יא תמוז
25/6
יב תמוז
26/6
יג תמוז
27/6
יד תמוז
28/6
טו תמוז
29/6
טז תמוז
30/6
יז תמוז

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/7
יח תמוז
2/7
יט תמוז
3/7
כ תמוז
4/7
כא תמוז
5/7
כב תמוז
6/7
כג תמוז
7/7
כד תמוז
8/7
כה תמוז
9/7
כו תמוז
10/7
כז תמוז
11/7
כח תמוז
12/7
כט תמוז
13/7
א אב
14/7
ב אב
15/7
ג אב
16/7
ד אב
17/7
ה אב
18/7
ו אב
19/7
ז אב
20/7
ח אב
21/7
ט אב
22/7
י אב
23/7
יא אב
24/7
יב אב
25/7
יג אב
26/7
יד אב
27/7
טו אב
28/7
טז אב
29/7
יז אב
30/7
יח אב
31/7
יט אב

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/8
כ אב
2/8
כא אב
3/8
כב אב
4/8
כג אב
5/8
כד אב
6/8
כה אב
7/8
כו אב
8/8
כז אב
9/8
כח אב
10/8
כט אב
11/8
ל אב
12/8
א אלול
13/8
ב אלול
14/8
ג אלול
15/8
ד אלול
16/8
ה אלול
17/8
ו אלול
18/8
ז אלול
19/8
ח אלול
20/8
ט אלול
21/8
י אלול
22/8
יא אלול
23/8
יב אלול
24/8
יג אלול
25/8
יד אלול
26/8
טו אלול
27/8
טז אלול
28/8
יז אלול
29/8
יח אלול
30/8
יט אלול
31/8
כ אלול

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/9
כא אלול
2/9
כב אלול
3/9
כג אלול
4/9
כד אלול
5/9
כה אלול
6/9
כו אלול
7/9
כז אלול
8/9
כח אלול
9/9
כט אלול
10/9
א תשרי
11/9
ב תשרי
12/9
ג תשרי
13/9
ד תשרי
14/9
ה תשרי
15/9
ו תשרי
16/9
ז תשרי
17/9
ח תשרי
18/9
ט תשרי
19/9
י תשרי
20/9
יא תשרי
21/9
יב תשרי
22/9
יג תשרי
23/9
יד תשרי
24/9
טו תשרי
25/9
טז תשרי
26/9
יז תשרי
27/9
יח תשרי
28/9
יט תשרי
29/9
כ תשרי
30/9
כא תשרי

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/10
כב תשרי
2/10
כג תשרי
3/10
כד תשרי
4/10
כה תשרי
5/10
כו תשרי
6/10
כז תשרי
7/10
כח תשרי
8/10
כט תשרי
9/10
ל תשרי
10/10
א חשון
11/10
ב חשון
12/10
ג חשון
13/10
ד חשון
14/10
ה חשון
15/10
ו חשון
16/10
ז חשון
17/10
ח חשון
18/10
ט חשון
19/10
י חשון
20/10
יא חשון
21/10
יב חשון
22/10
יג חשון
23/10
יד חשון
24/10
טו חשון
25/10
טז חשון
26/10
יז חשון
27/10
יח חשון
28/10
יט חשון
29/10
כ חשון
30/10
כא חשון
31/10
כב חשון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/11
כג חשון
2/11
כד חשון
3/11
כה חשון
4/11
כו חשון
5/11
כז חשון
6/11
כח חשון
7/11
כט חשון
8/11
ל חשון
9/11
א כסלו
10/11
ב כסלו
11/11
ג כסלו
12/11
ד כסלו
13/11
ה כסלו
14/11
ו כסלו
15/11
ז כסלו
16/11
ח כסלו
17/11
ט כסלו
18/11
י כסלו
19/11
יא כסלו
20/11
יב כסלו
21/11
יג כסלו
22/11
יד כסלו
23/11
טו כסלו
24/11
טז כסלו
25/11
יז כסלו
26/11
יח כסלו
27/11
יט כסלו
28/11
כ כסלו
29/11
כא כסלו
30/11
כב כסלו

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/12
כג כסלו
2/12
כד כסלו
3/12
כה כסלו
4/12
כו כסלו
5/12
כז כסלו
6/12
כח כסלו
7/12
כט כסלו
8/12
ל כסלו
9/12
א טבת
10/12
ב טבת
11/12
ג טבת
12/12
ד טבת
13/12
ה טבת
14/12
ו טבת
15/12
ז טבת
16/12
ח טבת
17/12
ט טבת
18/12
י טבת
19/12
יא טבת
20/12
יב טבת
21/12
יג טבת
22/12
יד טבת
23/12
טו טבת
24/12
טז טבת
25/12
יז טבת
26/12
יח טבת
27/12
יט טבת
28/12
כ טבת
29/12
כא טבת
30/12
כב טבת
31/12
כג טבת

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/5
ה אייר
2/5
ו אייר
3/5
ז אייר
4/5
ח אייר
5/5
ט אייר
6/5
י אייר
7/5
יא אייר
8/5
יב אייר
9/5
יג אייר
10/5
יד אייר
11/5
טו אייר
12/5
טז אייר
13/5
יז אייר
14/5
יח אייר
15/5
יט אייר
16/5
כ אייר
17/5
כא אייר
18/5
כב אייר
19/5
כג אייר
20/5
כד אייר
21/5
כה אייר
22/5
כו אייר
23/5
כז אייר
24/5
כח אייר
25/5
כט אייר
26/5
א סיון
27/5ב סיון
מסיבת בריכה נוער חילוני
28/5
ג סיון
29/5
ד סיון
30/5
ה סיון
31/5
ו סיון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/6
ז סיון
2/6
ח סיון
3/6
ט סיון
4/6
י סיון
5/6
יא סיון
6/6
יב סיון
7/6
יג סיון
8/6
יד סיון
9/6
טו סיון
10/6
טז סיון
11/6
יז סיון
12/6
יח סיון
13/6
יט סיון
14/6
כ סיון
15/6
כא סיון
16/6
כב סיון
17/6
כג סיון
18/6
כד סיון
19/6
כה סיון
20/6כו סיון
רישום לבית הספר של החופש הגדול
מועצה
21/6
כז סיון
22/6
כח סיון
23/6
כט סיון
24/6
ל סיון
25/6
א תמוז
26/6
ב תמוז
27/6
ג תמוז
28/6
ד תמוז
29/6
ה תמוז
30/6
ו תמוז

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/7
ז תמוז
2/7ח תמוז
קונדטוריה עם אפרת שיטרית
מועצה
2/7ח תמוז
עידן עמדי - בהר חברון
מועצה
3/7
ט תמוז
4/7י תמוז
קורס תסרוקות עם טליה בראלי
מועצה
4/7י תמוז
קורס איפור עם טליה בראלי
מועצה
5/7
יא תמוז
6/7
יב תמוז
7/7
יג תמוז
8/7
יד תמוז
9/7טו תמוז
פעימות חיים- מופע תאטרון נשי ומקהלה
10/7
טז תמוז
11/7
יז תמוז
12/7
יח תמוז
13/7יט תמוז
נסיעה ללונה פארק
מועצה
14/7
כ תמוז
15/7
כא תמוז
16/7
כב תמוז
17/7
כג תמוז
18/7כד תמוז
כנס נחלים למחשבת ישראל- 2
18/7כד תמוז
מסע אופניים ומאסטר שף נוער חילוני
19/7
כה תמוז
20/7
כו תמוז
21/7
כז תמוז
22/7
כח תמוז
23/7כט תמוז
קורס מד״א 💉
מועצה
23/7כט תמוז
קורס צילום עם עודד בן משה
מועצה
24/7
א אב
25/7
ב אב
26/7
ג אב
27/7
ד אב
28/7
ה אב
29/7
ו אב
30/7ז אב
מתחברים-ערב לקראת תשעה באב
מועצה
31/7
ח אב

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

1/8
ט אב
2/8
י אב
3/8
יא אב
4/8
יב אב
5/8
יג אב
6/8יד אב
מסע ז-ח בנים
7/8טו אב
מסע ז-ח בנים
8/8
טז אב
9/8
יז אב
10/8יח אב
מסע ז-ח בנות
מועצה
11/8יט אב
מסע ז-ח בנות
מועצה
12/8
כ אב
13/8
כא אב
14/8
כב אב
15/8
כג אב
16/8
כד אב
17/8
כה אב
18/8
כו אב
19/8
כז אב
20/8
כח אב
21/8
כט אב
22/8
ל אב
23/8
א אלול
24/8
ב אלול
25/8
ג אלול
26/8
ד אלול
27/8
ה אלול
28/8
ו אלול
29/8
ז אלול
30/8
ח אלול
31/8
ט אלול

לוח תכנון שנתי תשע"ז - 2018

חגיגת השתלמויות מקצועיות

לבעלי תפקידים בהנהגות היישובים

 • בחרו יישוב
 • אדורה
 • תלם
 • בית חגי
 • עתניאל
 • נגוהות
 • סוסיא
 • אשכולות
 • סנסנה
 • שני לבנה
 • יתיר
 • מעון
 • כרמל
 • אביגיל
 • מצפה יאיר
 • שמעה
 • עשהאל
 • חירן
 • מעלה חבר
 • חוות מעון
אירועים קרובים

10

אוגוסט

09:00

מסע ז-ח בנות

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

06

אוגוסט

09:00

מסע ז-ח בנים

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

30

יולי

20:00

מתחברים-ערב לקראת תשעה באב

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

23

יולי

18:00

קורס צילום עם עודד בן משה

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

23

יולי

09:00

קורס מד״א 💉

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

18

יולי

11:00

מסע אופניים ומאסטר שף נוער חילוני

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

לוח הקיץ של הר חברון

אגף חינוך ומתנ"ס שמח להגיש לכם את אירועי הקיץ בפורמט דיגטלי וברור ונח ובו כל האירועים שאתם צריכים. תהנו

צור קשר

שלח