כלי אוכל שנרכשו מנוכרי חייבים בטבילה במקווה כשר.

לעתים הטבלת כלים חשמליים עלולה לסכן את בטיחות המשתמש ולפגוע באחריות היצרן.


מכון צומת מעמיד שירות לציבור, בשם E טבילה
(electric טבילה).

המכון ימכור את הכלים לנוכרי כדי לפטור אותם מטבילה.


הרב מנחם פרל,
ראש מכון צומת

במהלך חול המועד פסח לא תתבצע מכירה.


הרחבה הלכתית
בעשרות השנים האחרונות נכנסו לשימוש ביתי ככלי סעודה גם כלים חשמליים, שהטבלתן מסכנת את בטיחות המשתמש בהן ואף עלולה לפגוע בתקינות המכשיר. כיצד, אם כן, במקרה זה על הרוכש לנהוג?

כמה מפוסקי ההלכה המובהקים כתבו שאם יהודי יהיה זה שישלים את הכלי, יפטר הכלי מהצורך בטבילה, מאחר ועיקר בנייתו (גמר עשייתו) הייתה ע"י יהודי. לשם כך, יש להביא את הכלי לטכנאי שיפרק חלק מהותי בכלי וירכיב אותו מחדש.

אלא שגם עצה זו תפגע באחריות היצרן. מה גם שיותר ויותר כלים מודרניים מגיעים היום יצוקים, כך שלא ניתן לפרק ולהרכיב מחדש. ובכן יש דרך נוספת. לשם בירורה אקדים לברר אילו כלים פטורים מטבילה.

מאחר ובכלים חשמליים אין דרך מעשית לטבלם, ניתן לתתם במתנה לנכרי ולשכור או לשאול ממנו. בכך פטרנו את עצמנו מטבילת הכלי. יש לדעת שכח היתר זה הוא רק לכלים חשמליים, מאחר ואין יכולת מעשית לטבלם. מכון צומת יעמיד שירות לציבור שיהיו מעוניינים בכך, ימנו אותנו כשליחם, ובכל מספר ימים נמכור את כל הכלים שנרשמו אצלנו לנכרי.

זה פשוט וקל הרבה יותר ממה שאתה חושב. תמורת סכום סמלי של בין 5-25 שקלים תוכל גם אתה להוסיף עד עשרה כלי חשמל שברשותך ולא תצטרך להטביל אותם יותר.


צור קשר

שלחו