התכנסות החל מהשעה 16:00
ווייז - מעבר הבקעה
אירוע הנצחה לקרב בואדי שובאש
בגבעת האנטנה מעל נחל בזק
10.9 כ"א אלול
בשעה 17:00
מעבר הבקעה | כ"א אלול תש"פ 10.09.2020 | פתיחת שערים 16:00 | שעת התחלה 17:00
שניות
דקות
שעות
ימים
אירוע הנצחה לקרב בואדי שובאש
במעבר הבקעה

אירוע לזכר הנופלים בקרב בואדי שובאש ולכבוד הלוחמים בו.

צור קשר

שלחו