מגבית "קרן חנה" לשנת תשפ"א
בכפר חב"ד

יום השותפות - ו' תשרי קרן ע"ש הרבנית חנה שע"י ארגון נשי ובנות חב"ד בארה"ק. הקרן עוסקת בפעילות במצוות חנ"ה והוקמה לזכרה של הרבנית חנה עפ"י בקשת הרבי בהתוועדות ו' תשרי ה' תשמ"ו להקים קרנות ע" ש הרבנית חנה. קחי חלק בכיבוד אם של הרבי והיי שותפה בקרן.

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו