עולים על הגל (השני)

נוער בנים הערב שלכם הולך להשתנות!

תכנית ערב- חוגים, שיעורים שיחות פעילויות הוואי וכיף