מפגשי חיב"ת תשפ"א
נפגש בשיעור של פרופ' ישראל רוזנסון בזום.
הנושא:

"תפיסה מקורית של המקום הקדוש" - עיון בתהילים פרק כ"ג

העלות 20 ש"ח למי שלא שילמה מראש.

צור קשר

שלחו