Background image created by Fwstudio - Freepik.com
Background image created by Fwstudio - Freepik.com
Background image created by Fwstudio - Freepik.com
Background image created by Fwstudio - Freepik.com
מתחם הספורט בית אל (מגרשי בתי הספר) | י"ח אייר תשע"ח 03.05.2018 | 12:00
שניות
דקות
שעות
ימים
סטריטגול
בנימין - בית אל 3X3
במתחם הספורט בית אל (מגרשי בתי הספר)

מוזמנים להשתתף באירוע הכדורגל הגדול

של בנימין ובית אל

יום חמישי // 3.5.18//י“ח באייר

שימו לב !

מחיר 25 ש"ח לשחקן
יש לרכוש כרטיסים

כמספר השחקנים בקבוצה
יש למלא את פרטי ראש הקבוצה