בית תרבות שרת | ח' אלול תשפ"א 16.08.2021 | פתיחת שערים 20:30 | שעת התחלה 20:30
שניות
דקות
שעות
ימים
שרים עם גבי ברלין
בבית תרבות שרת

שרים עם גבי ברלין