היכל שלמה המרכז למורשת היהדות בירושלים, המלך ג'ורג', ירושלים, ישראל | י"ג סיון תשע"ח 27.05.2018 | 16:30
שניות
דקות
שעות
ימים
גב לדור הבא
בהיכל שלמה המרכז למורשת היהדות בירושלים, המלך ג'ורג', ירושלים, ישראל

ועידת הנוער ה-1
-תשע״ח -

הכשרת מסבירנים בקרב בני הנוער לפעול להגברת האהדה הציבורית למפעיל ההתיישבות ביש״ע

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו