גולה ירושלים, דוד רמז, ירושלים, ישראל | י"ט סיון תשע"ח 02.06.2018 | פתיחת שערים 21:30 | שעת התחלה 22:00
שניות
דקות
שעות
ימים
גולה QUIZ


ערב טריוויה שיטריף לכם ת'חושים

20 שולחנות, ארבעה משתתפים בקבוצה-


הכל על חשבון הבית לשולחן הזוכה!

21:30 פתיחת דלתות | 22:00 מתחילים

צור קשר

שלחו