פה ושם בארץ ישראל

קורס שנתי בלימודי ארץ ישראל
ימי שני 9:00-12:15
תחילת הקורס 25.10.21

מה בתוכנית