מערבה מכאן

עם בעקבות גורלו - קורס שנתי
ימי רביעי 9:00-12:15
תחילת הקורס - 27.10.21





מה בתוכנית