מתנ"ס קרני שומרון | ט"ו אדר א' תשפ"ב 16.02.2022 | פתיחת שערים 19:15 | שעת התחלה 19:30
שניות
דקות
שעות
ימים
Evening Movie and Hot Soup
במתנ"ס קרני שומרון


Movie: The upside


Wednesday | 16.2.22 | 19:30


15 ש"ח


הסרט עם כתוביות בעברית