תיקונים טעמים וניגונים
במשואות יצחק

מועצה אזורית שפיר ומרכז יעקב הרצוג מזמינים אתכם
לחגוג רגע לפני חג השבועות בתיקונים טעמים וניגונים