Sderot Hayim Weizman 19 | י"א אלול תשפ"ב 07.09.2022 | פתיחת שערים 17:30 | שעת התחלה 18:00
שניות
דקות
שעות
ימים
תוכנית אלול
בנתניה


התכנית מיועדת לכל מי אשר חפצה נפשה ללמוד, להעמיק ולהתכונן לקראת הימים הנוראים.

לבנות שירות , סטודנטיות , לומדות , חיילות ועוד...

השיעורים מועברים על ידי רבני ורבניות המדרשה ומרצים נוספים.


הצטרפי אלינו לחודש שיאיר לך את כל השנה !

צור קשר

שלחו