מעציון לציון - מקדשי מעט בעיון ובסיור
מעציון לציון - מקדשי מעט בעיון ובסיור
בהדרכת ד"ר ראובן גפני
נפתח את סדרת הטיולים בבוקר עיון בנושא בתי כנסת. נשמע שתי הרצאות קצרות בבית ספר שדה מפי ד"ר ראובן גפני המתמחה במחקריו בנושא בתי כנסת בארץ ישראל.
בהרצאתו הראשונה: "מקדש מעט או בית קהילה?" ילמד ד"ר גפני על מוסד בית הכנסת, השינויים שחלו בו לאורך הדורות, והקטבים המנוגדים שבתוכו הוא פועל.
בהרצאתו השנייה יספר על מחקרו המעניין בנושא: "בין קרקוב לקבר רחל: הניסיון להקים בית כנסת בכפר עציון בתש"ח".
בהמשך הבוקר נבקר בבית הכנסת בכפר עציון, נטייל ברגל באזור נתיב האבות, כולל ביקור בבית הכנסת השכונתי.
אחר הצהרים, נערוך סיור מיוחד בכמה מן השכונות הוותיקות המצטופפות זו לצד זו במרכז ירושלים. נשמע על בתי הכנסת השונים שקיימים בעיר, ועל האופן שבו מנציחים את העדות והקבוצות השונות שפעלו בעיר לאורך המאה ה-20: עולי בורסה ויהודי גרוזיה, יוצאי בבל ויוצאי מונסתיר, פליטי חברון ואנשי חלב, ועוד.
מחיר: 205 ₪ לא כולל כניסה לאתרים.

בהדרכת הרב ד"ר יואל בן- נון
סיור ראשון מקורס יום ב'
סיור מתוך קורס אלה מסעי

יום רביעי, י"ח טבת 26/12/18
מלכות שאול וגבורת יהונתן
אדם, ירושלים | י"ח טבת תשע"ט 26.12.2018 | 08:15
שניות
דקות
שעות
ימים
בדרכנו אל היישוב אדם, ששמו הנכון הוא 'גבע בנימין', ננסה להבין מהיכן הגיעו הפלשתים, איך עלו אל ההר ומה היה מצבם של שבטי ישראל עם כינון המלוכה. בדרך אל מעבר מכמס המקראי נאתר את שרידי הדרך הקדומה מעין סמיה – "בא על עַיַת - עבר במִגרון - למכמשׂ יַפקיד כליו – עברו מַעבָּרה – גֶבַע מלון לנו – חרדה הָרָמה – גבעת שאול נָסה ..." (ישעיהו י', כח-לב), ו'נתחבר' לדרך מעין סמיה, שהיכרנו בסיור הקודם. כאשר נזהה את שתי שיני הסלע הגדולות בין גבע למכמס (שמואל-א י"ד), נגלה גם היכן טיפסו יהונתן ונערו על ידיהם ועל רגליהם, מה היה ההיגיון באות יהונתן, ואיך הושגה ההכרעה ההיסטורית (נספר סיפור דומה על מלחמת העולם ה-1).
נחזור ונעלה לתל אל-פול ("הגבעה"; "גבעת שאול"), ונצפה סביב מארמונו החרב והנטוש של חוסיין מלך עמאן, ונספר על מלחמות "הגבעה" מימי הפילגש – מלכות שאול – ישעיהו וחזקיהו מול סנחריב – צבא טיטוס במצור החורבן – ונחתום בנפילת נוה יעקב ועטרות בתש"ח, ובשחרור ירושלים בששת הימים (ממבט של חטיבת 'הראל')
זמני איסוף: כיכר אלו"ש (מאוחדת)-08:15 , צומת הגוש-08:20, צומת אלעזר-08:25,
צומת המנהרות-08:45, טדי-08:55, הר הרצל- 09:10, גבעה צרפתית-09:20
שעת סיום משוערת: 18:30

מחיר: 210 ₪

קישור לסרטון

צור קשר

שלחו