בנייני האומה, ירושלים | כ"א שבט תשע"ט 27.01.2019 | 19:15
שניות
דקות
שעות
ימים
התוועדות הוד מעלתך
הנך מוזמנת להשתתף בהתוועדות הארצית השנתית לכבוד כב' בשבט
לע"נ הרבנית הצדקנית חיה מושקא שניאורסאהן ע"ה

שימי לב
הכרטיסים ללא תשלום!

צור קשר

שלחו